De kerk Saint-Michel

Presentatie

Dit gebouw dateert uit de XVIIde eeuw maar zijn kerktoren dateert van het begin van de XXste eeuw. Men kan er een marmeren plaats uit de VIde eeuw bezichtigen, dat beschouwd wordt als het oudst christelijk opschrift uit de regio.
"Uit blijde herinnering, ((rust hier)) (in) vrede (dat) vijftig jaar (leefde) onder de administratie van Jean, tijdens het tweede jaar van de inductie. "

Tarifs

Gratis toegang.

Langues parlées
Frans

Suggestions